Esthers Massage en

Triggerpoint praktijk

Algemene voorwaarden 

 

 
Voor alle behandelingen gelden onderstaande voorwaarden:

Esthers Massagepraktijk werkt niet medisch. Ik behandel dan ook geen symptomen, blessures of aandoeningen die de aandacht vereisen van een specialist of arts.

Alle bedragen en tarieven vermeld op de website zijn in euro’s en inclusief BTW. Betaling dient contant of binnen 2 weken per bank te geschieden. Esthers Massagepraktijk behoudt zich het recht de tarieven op ieder moment te wijzigen. Reeds bevestigde tarieven voor overeengekomen behandelingen zijn van deze prijswijzigingen uitgesloten.
 

Bij een te late betaling wordt kosteloos een eerste herinnering verstuurd. Indien betaling  na deze herinnering niet binnen 7 dagen na dagtekening ontvangen is, wordt er €12,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. De kosten van een eventueel ingeschakeld incassobureau worden volledig in rekening gebracht. 

Alle behandelingen vinden uitsluitend plaats volgens afspraak. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die tot 24 uur geannuleerd worden, worden voor 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Voor afspraken die binnen 24 uur geannuleerd worden, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 


E-mailen
Bellen
Map